Dah je vreme. Duh je prostor.

Joga put ka sebi

Dah je vreme. Duh je prostor.

Slobodan Milićević  Ćići, autor knjige Joga, put ka sebi

joga-instruktor-knjiga-joga-put-ka-sebi-korice

Predgovor

„U želji da vam što autentičnije predstavimo Jogu, odlučili smo da štampamo ovu knjigu Satsanga. Satsang znači biti sa istinom, biti tamo gde se istina podučava. Za tako veliki susret neophodan je znalac istine – Učitelj, kao i učenik željan znanja.”

Ovu knjigu čine reči Slobodana Milićevića-Ćićija, izgovorene prilikom takvih susreta, zapisane na magnetofonskoj traci ili u beleškama učenika. Ipak, napisane gube deo snage i svežine kojom su zračile u ličnom kontaktu.

Drugi element koji knjiga ne može da nam prenese je radost. Satsang je ispunjen njom, ona zrači iz načina kazivanja, iz mimike, iz svakog pokreta učitelja. U toku prenošenja njegovih predavanja u pisanu formu, tekst je delimično prilagođen da bi bio lakši za čitanje.

Sadržaj

Predgovor 5
Joga, put ka sebi 7
O strahu 27
Strah od usamljenosti 43
O odgovornosti 53

53   Šta znači biti odgovoran, a šta neodgovoran?
54   Za šta smo odgovorni i gde je granica lične odgovornosti?
57   Odakle preterana odgovornost i kakve ona ima efekte na pojedinca i okolinu?
57   Za šta nismo odgovorni, a najčešće se postavljamo kao da smo odgovorni, i zašto?
63   Kako odrediti ličnu odgovornost u okviru kolektivne odgovornosti – partner, porodica, prijatelj, posao?
68   Kada je ćutanje odgovornost, a kada ono postaje neodgovornost?

O komi i duši posle smrti 77
Božanska Majka 85

85   Kakav je odnos fizičke majke i Božanske Majke?
92   Da li je naš odnos prema fizičkoj majci utemeljen na razumevanju Božanske Majke?

Mantra 117
Mantra (nastavak) 137
Četiri nivoa svesti 139
Dvadeset i pet zavodnika 155
Odvezivanje čvorišta 177
Odvezivanje čvorišta (nastavak) 187
Tapas 213
Kako da promenim svoj život? 237
Kako da promenim svoj život? (nastavak) 247
Mahabharata, prvo predavanje 257
Mahabharata, drugo predavanje 277
Mahabharata, treće predavanje 283
Dah je Duh 303
Duhovnost 307
Greh i neznanje, Joga i znanje 317
Glose 325

325   Strah od neposlušnosti
326   Prihvatanje istine
326   Borba sa Ahamkarom
327   Priroda ljubavi
327   Gnev pravednika
327   Da li se žališ?
328   Prepoznavanje istinskog roditelja u sebi
328   Kosmička igra kao borba za teritoriju
328   Beskraj postojanja
329   Sarvikalpa Samadi

Slobodan Milićević Ćići – biografija 331
Rečnik joga-pojmova 333

   Yoga Lotos Beograd – prijatelji sajta

Dah je vreme. Duh je prostor.