Dah je vreme. Duh je prostor.

SATSANG ZNAČI BITI SA ISTINOM

U želji da vam što autentičnije predstavimo Jogu, odlučili smo da štampamo ovu knjigu Satsanga. Satsang znači biti sa istinom, biti tamo gde se istina podučava. Za tako veliki susret neophodan je znalac istine – Učitelj, kao i učenik željan znanja.

O autoru

Dodaj komentar

od pegasus
Dah je vreme. Duh je prostor.