Dah je vreme. Duh je prostor.

Joga nidra

Ostajemo nasamo sa samom svešću u sadašnjosti. Svesno, pokrećemo vlastitu svest, krećući se unutar malog prostora prepoznajemo fenomen vremena uz pomoć prostora. Samostalno vežbanje dovodi nas do toga. Dovodi nas do dubokog uranjanja u određene prostore.
Kako ne bi bili žrtve misli (vritti -ja) joga nidra, kao tehnika, veoma moćno pomaže čoveku. Nesvesna, podsvesna stanja, nametnuta spoljnim uticajima, stanja koja nisu voljna, reakcijama ega koji ne razume dobro priču kompletnu možemo veoma vešto upravljati i gospodariti. Želja i strah sužavaju svest. 

U joga nidri uspostavljamo distancu onoga sto se kreće/giba a to su telo i dah. Suština svesnosti je prepoznavanje sadašnjosti.
Jogiji se oslobađaju karmičkih stega upravo samorealizacijom. Nemaju negativnih reakcija, slobodni su unutar svojih prakrtija, strah je iščezao.
Nemir, tenzija nestaju.
Ugodnim iskustvima idemo svesno, a neugodnim nesvesno. Mi smo autori svog filma, svoje sudbine. Svaka naša misao stvara budućnost koja kada dođe vreme postaje materijalizovana. Sve se odvija u mozgu. Umeće je samostalno raditi joga nidru.“ Joga nidra je kada noću sija Sunce.“ (Slobodan Milićević -Ćići). Stanje svesnosti, stanje budućnosti je joga nidra.

Na časovima, mi zapravo vežbamo kako da postignemo joga nidru. Koliko smo zaustavljeni? Onoliko koliko smo sigurni u sebe.
Bez spoljašnjih instrukcija je umeće vežbanja joga nidre jer je onda tek mozak opušten. Međutim,ukoliko čovek ima psihičke disbalanse,vođena joga nidra je dobra i veoma lekovita, treba je upravo tako praktikovati.

O autoru

Nina Božović

Dodaj komentar

od Nina Božović
Dah je vreme. Duh je prostor.