Dah je vreme. Duh je prostor.

KategorijaPredgovor

Predgovor

P

SATSANG ZNAČI BITI SA ISTINOM
U želji da vam što autentičnije predstavimo Jogu, odlučili smo da štampamo ovu knjigu Satsanga. Satsang znači biti sa istinom, biti tamo gde se istina podučava. Za tako veliki susret neophodan je znalac istine – Učitelj, kao i učenik željan znanja.

Dah je vreme. Duh je prostor.