Dah je vreme. Duh je prostor.

Joga-instruktor

Slobodan Milićević  Ćići, joga-instruktor

joga-svetlo-duse

Joga-instruktor Slobodan Milićević Ćići – biografija

Slobodan Milićević – Ćići (1948-2012),  Joga-instruktor iz Novog Sada, bio je dugogodišnji Joga-tragalac i prenosilac suštine Joga-učenja i prakse. Svoje znanje je stekao kroz potpunu posvećenost Jogi i tokom brojnih poseta Indiji. Na ovim putovanjima, kroz direktan uvid u različite Joga-prakse i susrete sa istaknutim Jogijima, stekao je fizička i duhovna iskustva, koja su kasnije rezultirala nizom predavanja i seminara koja je držao u Srbiji, širom Evrope i na drugim kontinentima.
Naročito je bio poznat po svojim Joga-seminarima na teritoriji bivše Jugoslavije, u vreme kada na tim prostorima Joga nije bila razvijen i popularan sistem vežbanja. Za sobom je ostavio neizmerno bogatstvo inspirativnih predavanja i veliki broj onih koji i danas nalaze inspiraciju u njegovom učenju i praksi.
U knjizi pred Vama nalaze se samo neka od njegovih predavanja, koja vam mogu pomoći na vašem duhovnom putu, kao što su pomogla mnogima pre Vas.

Korišćene slike na sajtu su malobrojni predstavnici velikog broja fotografija koje su potekle iz fotoaparata Slobodana Milićevića Ćićija koji je uvek bio njegov verni pratilac. Joga-instruktor.

Impresum

Slobodan Milićević Ćići

JOGA, PUT KA SEBI

Izdavač:
Savez joga udruženja Srbije, Beograd
Urednik:
Miroslav Vidojević

Lektura i korektura:
Predrag Ivanović

Dizajn i slog:
Zoran Imširagić

Štampa:
G-Graf, Novi Banovci

Tiraž:
1000 primaraka

ISBN 978-86-902622-0-5
Beograd, 2020.

Joga savez Srbije

joga-instruktor-i-savez-joga-udruzenja
Dah je vreme. Duh je prostor.